Alarmbeveiliging

Sinds geruime tijd is er een degelijke Belgische wetgeving die de beveiligingsmarkt sterk heeft beïnvloed. De Wet Tobback van 1992 heeft als doel gehad om de charlatans uit de beveiligingssector te weren. Men kan enkel beveiligingsapparatuur installeren indien men voldoet aan strenge eisen. Dit zowel voor de onderneming als voor het personeel. Men moet immers beschikken over een erkenningsnummer die overgaat naar een vergunning die we moeten bekomen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA). Het erkenningsnummer van ECS-Security is 20-2067-10.

Voor technische problemen met de online registratie kunt u terecht bij de federale overheidsdienst voor Beleid en Ondersteuning.

Meer informatie in de brochure 'Geen (node)loos alarm. Spelregels bij inbraakalarmen'.

Camerabeveiliging

Vanaf 10 november 2017 worden er door het Ministerie van Binnenlandse zaken (BIZA) nieuwe voorwaarden opgelegd. Dit heeft tot gevolg dat elke onderneming die camerasystemen plaatst over een vergunning voor camerasystemen moet beschikken, afgeleverd door de minister van Binnenlandse Zaken. ECS-Security voldoet ook deze nieuwe voorwaarden.

Image
Pictogram

Op 11 juni 2018 treedt het KB van 28 mei 2018 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, in werking. Vanaf dan moeten een aantal nieuwe vermeldingen aangebracht worden op het pictogram teneinde rekening te houden met de GDPR:

• Het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of een telefoonnummer waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden. (telefoonnummer is nieuw).

• In voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) (aanstelling DPO is in bepaalde gevallen verplicht door de GDPR bvb. overheidsinstellingen of bedrijven met grootschalige verwerkingen).

• In voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera's kunnen raadplegen.

• Wanneer het gaat om camerabewaking door middel van camera's voor automatische nummerplaatherkenning, wordt de vermelding «ANPR» in duidelijk zichtbare zwarte hoofdletters toegevoegd op het pictogram, aan de binnenkant van de tekening van de bewakingscamera.

Personen die vanaf 11 juni 2018 nieuwe pictogrammen aanbrengen, moeten deze voorschriften onmiddellijk naleven.

Wat met bestaande pictogrammen? De ontbrekende vermeldingen moeten toegevoegd worden binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het KB, dit wil zeggen vóór 11 december 2018.

Lees meer over het pictogram en de vermeldingen op de website van Besafe

Aangifteloket alarmsystemen & bewakingscamera’s

Voor de aangifte van uw alarm- en/of camera-systeem. Dient u aangifte te doen bij de politiediensten. Dit kan online via het e-loket. Via deze toepassing kan u beide systemen aangeven. Deze registratie is gratis.

Om toegang te hebben dient men zich te identificeren met de e-ID, burgertoken of beveiligingscode via token of mobiele app (zoals bij het indienen van de belastingaangifte via tax-on-web).

Het is de verantwoordelijke voor de verwerking (de klant) die de bewakingscamera’s en alarmsystemen moet aangeven. Ofwel dient hij zelf zijn aangifte in. Ofwel kan hij deze opdracht toevertrouwen aan de alarmcentrale. De installateur kan geen aangifte indienen voor een klant.

Eigenaars van bestaande bewakingscamera’s die reeds werden aangegeven bij de Privacycommissie hebben tijd tot 25 mei 2020 om hun aangifte opnieuw te doen via het nieuwe systeem.

Handleiding

Voor meer info kunt u terecht op de website van Besafe.

Fiscale voordelen

Bedrijven kunnen daarenboven genieten van fiscale aftrek voor de kosten van beveiligingsdiensten.

Meer info of een vrijblijvende offerte?

Neem contact op